Czwartek, 18 lipca 2024 r.
imieniny: Erwina, Kamila

Podpisano umowę na budowę kanalizacji dla Szczaworyża.

Po wielu miesiącach starań w dniu 26-09-2018 roku Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Busku – Zdroju Krzysztof Kryczka podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Szczaworyżu z Wykonawcą firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Hydrocomplex z Buska – Zdroju, którą reprezentował właściciel Mariusz Kozera. Umowę podpisano w siedzibie spółki w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój Waldemara Sikory. Wartość zadania wyniosła 2 853 600 złotych brutto, a w zakresie prac wykonawcy jest zaprojektowanie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż. Łącznie w ramach zadania planowane jest wykonanie 4635 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 1550 mb kanalizacji tłocznej. Termin zakończenia prac wyznaczono na maj 2020 roku, natomiast prace projektowe rozpoczną się w zasadzie w kilka dniu po podpisaniu umowy.

 
   

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Szczaworyżu z firmą PRIB Hydrocomplex z Buska-Zdroju dn.26.09.2018
 

Umowa na budowę kanalizacji w Szczaworyżu jest ostatnią w ramach realizowanego przez spółkę projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż oraz modernizacja elementów sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec w gminie Busko-Zdrój". Wcześniej udało się zawrzeć umowy na zadania „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż gm. Busko - Zdrój” – umowę z firmą Eko – Inwest z Kielc podpisano w dniu 5 września 2018r. oraz „Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydroforowego dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Zwierzyniec.” - umowę z firmą Bartosz Sp. J Bujwicki, Sobiech, podpisano w dniu 27 sierpnia 2018r. Wartość całego projektu wynosi 3 164 614,80 PLN  brutto w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 637 109,00 PLN co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

                             


Podpisanie umowy na dostawę zestawy hydroforowego                             Podpisanie umowy na pełnienie roli Inżyniera

dla miejscowości Zwierzyniec z firmą Bartosz Sp.J.                                    Kontraktu z firmą Eko-Inwest z Kielc 05.09.2018
Bujwicki, Sobiech z Białegostoku 27.08.2018
 

Warto nadmienić, że koncepcję budowy kanalizacji w miejscowości Szczaworyż opracowano już w 2013 r., a pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją wodociągową w miejscowości Zwierzyniec - uzyskano w dniu 31.08.2016 r.

 

Kolejnym etapem było pozyskanie dofinansowania. Pracę nad opracowaniem wniosku i przygotowaniem dokumentacji rozpoczęto w 2015 roku. Finalnie wniosek o dofinansowanie złożony został 20 stycznia 2017 i po opublikowaniu list rankingowych z oceny projektu w dniu 22.02.2017 r. okazało się że nasz projekt znalazł się na tzw. liście rezerwowej w grupie projektów, które kwalifikują się do dofinansowania lecz z powodu wyczerpania limitu środków nie mogą być dofinansowane. Po kilku miesiącach oczekiwania okazało się że na projektach innych beneficjentów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych uzyskano oszczędności i nasz projekt uzyskał akceptację do dofinansowania.

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 03.07.2018
 

W dniu 3 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu województwa Piotr Żołądek podpisali umowę na dofinansowanie z Prezesem Zarządu MPGK Sp. z o.o. Krzysztofem Kryczką.

Podpisano umowę na przebudowę systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Busku-Zdroju.

W dniu 11 maja 2017 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko- Zdrój”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju jest beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Umowę o wartości  13 475 891,97 gdzie maksymalna wartość środków kwalifikowanych wyniesie 8 234 949,20, a dofinansowanie 6 999 706,82 w imieniu Spółki podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Kryczka w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój Waldemara Sikory.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne prace związane z przebudową i remontem  sieci kanalizacyjnych i wodociągowych:

- w rejonie os. Sikorskiego przebudowa i remont kanałów ściekowych.

- w Siesławicach i Wolicy Siesławskiej wymiana studni kanalizacyjnych.

- w ul. Zdrojowej w Zbludowicach przebudowa kanalizacji sanitarnej.

- przebudowa i remont magistrali wodociągowej Φ500 łączącej przepompownie wody przy ul. 12 stycznia z hydrofornią i zbiornikami na ul. Łagiewnickiej.

- przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 12 stycznia w Busku–Zdroju.

- budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Siesławicach

Łącznie w ramach projektu przewidziano wykonanie przebudowę sieci wodociągowej o długości 2,16 km oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,8 km, a  także wymianę prawie 500 studni kanalizacyjnych.

 

 

Niezwykle ważnym proekologicznym zadaniem będzie również budowa instalacji służącej do wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego na Oczyszczalni ścieków w Siesławicach. Przy zastosowaniu nowoczesnych paneli fotowoltaicznych o wysokiej sprawności  i mocy 22 kWp oraz zestawu  lamp hybrydowych możliwe będzie:

 

-  obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, co będzie skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji OŚ w Siesławicach,

 

-  redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak CO, CO2 czy SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródła fotowoltaicznego,

 

- zmniejszenie kosztów oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków w Siesławicach.

 

Projekt „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko-Zdrój” to kolejny etap modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Busko–Zdrój. Wszystkie zaplanowane przez Spółkę do przebudowy elementy sieci zostaną wykonane. Pozostaną do wykonania tylko drobne prace remontowe realizowane we własnym zakresie przez załogę Spółki oraz rozbudowa nowych odcinków sieci wod-kan.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2017–2021.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2017-2021. -

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

1159524
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
39
109
355
4213
7984
1159524
Twoje IP: 3.226.72.194