Czwartek, 18 lipca 2024 r.
imieniny: Erwina, Kamila

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 24-02-2017 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 24-02-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 27-03-2017 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 27-03-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż/ z dnia 05-05-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 05-05-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty / z dnia 05-05-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 05-05-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 31-05-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 31-05-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż/ z dnia 30-06-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-06-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym  Zwierzyniec z dnia 30-06-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-06-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż/ z dnia 17-07-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym  Zwierzyniec, Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty/, Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ z dnia 24-07-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-06-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż-Zrecze/ z dnia 28-08-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze oraz Szczaworyż/ z dnia 22-09-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój, ujęcie Szczaworyż - Zrecze z dnia 25-08-2017 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 26-09-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 05-05-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż/ z dnia 28-09-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze-Szczaworyż/ z dnia 13-10-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Sprawozdanie z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 13-10-2017 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zwierzyniec, Ruczynów, Szczaworyż/ z dnia 27-11-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Sprawozdanie z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 29-11-2017 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zwierzyniec/ z dnia 07-12-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ z dnia 28-12-2017 oraz sprawozdanie z badań z dnia 20-12-2017 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Busko-Zdrój, Zwierzyniec, Ruczynów za rok 2017 z dnia 10-01-2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze oraz Szczaworyż/ z dnia 29-01-2018 oraz sprawozdanie z badań z dnia 29-01-2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 02-02-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój ujęcie Zrecze, ujęcie Zrecze-Szczaworyż oraz w wodociągu publicznym Ruczynów i Zwierzyniec wraz ze sprawozdaniami z dnia 22-02-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój oraz  Ruczynów, z dnia 15-03-2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 14-03-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze-Szczaworyż/ oraz sprawozdania z badań z dnia 19-03-2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociąg Ruczynów /ujęcie Widuchowa - Chrusty/ z dnia 26-04-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ oraz  w wodociągu publicznym Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty/ z dnia 07-05-2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 29-05-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 04-07-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze-Szczaworyż/ z dnia 02-08-2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój oraz Ruczynów z dnia 06-09-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze-Szczaworyż/ z dnia 06-09-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój, w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ oraz w wodociągu publicznym  Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty/ z dnia 06-09-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 01-02-2017

Sprawozdanie z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 20-09-2018 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż-Zrecze / z dnia 02-10-2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów  oraz w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze /  z dnia 10.12.2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017  

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój  /ujęcie Szczaworyż /  z dnia 20.12.2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 20.12.2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój  /ujęcie Zrecze /  z dnia 20.12.2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zwierzyniec z dnia 20.12.2018 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój  z dnia 31.01.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 31.01.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty oraz w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż-Zrecze/ z dnia 22.02.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym  z dnia 21-02-2019 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 11.03.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 11.03.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 01.07.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 01.07.2019 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Sprawozdanie z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Szczaworyż-Zrecze z dnia 23.07.2019 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Sprawozdanie z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze z dnia 23.07.2019 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Sprawozdanie z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty z dnia 23.07.2019 -  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 30-01-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój  /ujęcie Szczaworyż-Zrecze /  z dnia 24.07.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój  /ujęcie Zrecze /  z dnia 24.07.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów  /ujęcie Widuchowa-Chrusty /  z dnia 24.07.2019 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój oraz Ruczynów z dnia 11.09.2019 r. - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 07.09.2019r. - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017 

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ z dnia 16.10.2019r. - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój /ujęcie Zrecze/ oraz bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów z dnia 17.12.2019. - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 22.01.2020 - Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty / z dnia 27-01-2020 oraz Sprawozdania z badań dla oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Ruczynów /ujęcie Widuchowa-Chrusty /z dnia 22.01.2020 - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Busko-Zdrój z dnia 17-07-2017

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

1159525
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
40
109
356
4214
7984
1159525
Twoje IP: 3.226.72.194