Czwartek, 18 lipca 2024 r.
imieniny: Erwina, Kamila

Biuro Obsługi Klienta

 

Szanowni Państwo !

 bok

Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji w środy od 700 do 1530 w pozostałe dni robocze w godz. 700 - 1500.

 

Zapraszamy do naszego biura

przy ul. Łagiewnickiej 25 na parterze, pokój nr.1.

 

KASA jest czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 700 - 1400.

  

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w środy do godz. 1530

 

W Biurze Obsługi Klienta mogą Państwo:

 

  • zostawić korespondencję dla MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
  • otrzymać fakturę za wodę, ścieki oraz wywóz odpadów lub inne usługi,
  • podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • przekazać odczyt z wodomierza,
  • uzyskać informacje o stanie zadłużenia,
  • uzyskać informacje o świadczonych usługach przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
  • uzyskać informacje o wymaganych dokumentach na budowę przyłącza wod-kan,
  • złożyć zlecenie wykonania przyłącza wod-kan,
  • zgłosić awarię
  • w Kasie - dokonać płatności bez pobierania dodatkowych opłat,

   

W związku z częstymi zapytaniami, poniżej podajemy warunki przyłączenia do sieci

wodno-kanalizacyjnej.

  

Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne.

Odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia. Wniosek składa osoba ubiegająca się o przyłączenie (wniosek nr 1).

Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjenj może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

W uzasadnionych przypadkach MPGK Sp. z o.o. może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Spółkę należy:

  a) opracować projekt techniczny

  b) uzgodnić z MPGK Sp. z o.o. opracowany projekt techniczny (wniosek nr 2)

  c) uzyskać uzgodnienia i zezwolenia wynikające z prawa budowlanego

  d) wykonać przyłącza

  e) zgłosić do odbioru przyłącza.

 

Wszystkie w/w czynności powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia do ich wykonywania.

 

Włączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. Podanie o włączenie należy złożyć z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem (wniosek nr 3) i (wniosek nr 4).

Po odbiorze technicznym przyłącza należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy (wniosek nr 5).

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 41 378 24 77 wew. 24 lub pod numerem telefonu kom. 606 884 539.

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

1159518
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
33
109
349
4207
7984
1159518
Twoje IP: 3.226.72.194