Czwartek, 18 lipca 2024 r.
imieniny: Erwina, Kamila

Historia

firm1sephia

W latach 50–tych XX wieku Miejska Rada Narodowa w Busku-Zdroju utworzyła Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy obok Wojskowej Komisji Rekrutacyjnej w Busku-Zdroju. Pierwszym dyrektorem nowo powstałego przedsiębiorstwa był Mieczysław Teliszczak, a główną księgową pani Bielec. 

W latach 60-tych zmieniła się siedziba MPGK i została przeniesiona na ulicę Partyzantów w Busku-Zdroju. W tym czasie przedsiębiorstwo skupiało wiele zakładów :


  • 1.Zakład Remontowo-Budowlany
  • 2.Zakład Urządzeń Komunalnych
  • 3.Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny
  • 4.Zakład Rzeźnia i Targowica
  • 5.Zakład Oczyszczania Miasta


W 1966 utworzono Zakład Prania Chemicznego. Rok 1967 przyniósł podział MPGK na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ulicy Małej i Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z siedzibą przy ul. Partyzantów nr 19.

W tym samym roku MPGK został wzbogacony o nowy Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego, a w roku 1970 dołączył do przedsiębiorstwa Zakład Zieleni. W roku 1971 zmarł długoletni Dyrektor MPGK Mieczysław Teliszczak, jego miejsce zajął Józef Stochmal. W 1973 przejęto Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Lata siedemdziesiąte to era tworzenia Przedsiębiorstw Wojewódzkich o szerokim obszarze działania i tak pierwszym tego typu krokiem na naszym terenie było w 1974 odłączenie Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego i utworzenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Swoim zasięgiem obejmowało: Busko, Pińczów, Kazimierzę Wielką, Miechów, Chmielnik. Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego wszedł w strukturę Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gazyfikacji Bezprzewodowej w Stąporkowie, w tym samym okresie Zakład Prania Chemicznego przeszedł do Spółdzielni Usług Pralniczych w Kielcach natomiast z Zakładu Mieszkaniowego wyłączono kotłownie i sieć ciepłowniczą przekazując je do nowo utworzonego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

W 1975 r przekształcono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rejonowe włączając w jego struktury Przedsiębiorstwo Komunalne z Kazimierzy Wielkiej, Pińczowa oraz działające przy urzędach gmin jednostki komunalne w Chmielniku, Wiślicy,  Solcu-Zdroju i Stopnicy, tworząc oddziały przedsiębiorstwa. Dyrektorem naczelnym został Edmund Połeć.

W 1976 roku przeniesiono siedzibę do nowo wybudowanego budynku na ulicy Różanej (obecny Urząd Pracy). Od 01.01.1980 oddziały w Pińczowie i Kazimierzy odeszły od RPGK i M stając się samodzielnymi przedsiębiorstwami. W strukturach RPGK pozostały zakłady w Działoszycach i Skalbmierzu, które odłączone zostały w 1981r.

W 1982 roku do Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powróciły pozostałości Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego z siedzibą przy ul. Partyzantów oraz z bazą przy ulicy Langiewicza.

W 1992r utworzone zastały zakłady budżetowe (komunalizacja przedsiębiorstw): na bazie majątku zlikwidowanych przedsiębiorstw. W tej formie zakłady przetrwały do 1995r. Miejsko Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 25 w Busku-Zdroju został utworzony uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/61/94 z dnia 10 grudnia 1994r w sprawie likwidacji: zakładu budżetowego pn „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, gospodarstwa pomocniczego pn „Zakład Remontowo-Budowlany w Busku-Zdroju", gospodarstwa pomocniczego pn „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju" i utworzenia zakładu budżetowego pn „Miejsko Gminny Zakład Komunalny w Busku-Zdroju". Zakład z dniem 1 kwietnia 1995 roku rozpoczął działalność w oparciu o statut nadany przez Radę Miejską określony Uchwałą nr XXXIX/396/2006 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.10.2006r.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr IX/106/2007 z dnia 18 października 2007 roku i Nr 10/126/2007 z dnia 29 listopada 2007r, w dniu 29 maja 2008r Burmistrz działający w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przekształcił zakład budżetowy w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., która weszła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego Zakładu w tym w wynikające z wewnętrznych regulaminów i innych aktów obowiązujących w Zakładzie. Spółkę wpisano do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312603 w dniu 29 sierpnia 2008r.

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

1159509
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
24
109
340
4198
7984
1159509
Twoje IP: 3.226.72.194